+86-13792366477  [email protected]
  CN

Mechanical suspension

  • American mechanical suspension SL86A7

American mechanical suspension SL86A7

z56aeS9tR6SmaBzAOTJzsg.jpg

●SL86.2/A7 型两轴 9 片(90×16×9)板簧悬挂系列

QQ截图20210413161058.png

EqF7nPZwRsyXGL29ak8HGg.jpg

●SL86.3/A7 型三轴 9 片(90×16×9)板簧悬挂系列

QQ截图20210413161148.png

注:① A1、A2、A3 为空载时尺寸 ② B1、B2、B3 为额定载荷时尺寸 ( 仅供参考 )

③轴距 1310、1360、1500 可选; ④装配圆轴、方轴可选

⑤ 90×7 片、90×8 片、90×9 片等可选 ⑥本公司保留根据具体情况随时对产品进行改进的权利,具体尺寸以实际为准!